Tag Archives

Malaysia Akan Meluncurkan Blockchain Syariah

Teknologi blockchain telah berkembang sangat pesat dan menarik perhatian dalam beberapa tahun terakhir, dan inisiatif Labuan Islamic Blockchain Island sudah